vitamin D to lower the risk of COVID - 19

कोभिड–१९ को कमजोखिमकालागि भिटामिन डिको प्रभावकारिता

पछिल्लो समयमा गरेका केहि अध्ययनहरुले पर्याप्त मात्रामा भिटामिन डिको सेवन गर्ने व्यक्तिमा कोभिड–१९ का मृत्युजस्ता प्रतिकुल असरको जोखिम कम देखिने […]

read more...

Posted on : June 30, 2021 by Clinic One on Vitamin D

vitamin D to lower the risk of COVID - 19

Effectiveness of Vitamin-D to lower the risk of Covid-19

Recent studies suggest that sufficient levels of vitamin D in our body can also negate any adverse effects of Covid-19 […]

read more...

Posted on : December 24, 2020 by Clinic One on COVID-19

Contact Us

9863393960 | 9801109235

Vaccine Inquiries : 9861966614

Sunday - Friday: 7am - 7pm

Saturday: 7am - 11am


Norkhang Complex, 2nd Floor

Next to St. Xavier's School, Jawalakhel

Lalitpur, Nepal


We Accept

cash on delivery
Select Language